principe

De oorspronkelijke kennis en ervaring van de 2 pioniers die aan de basis liggen van het ontwikkelen van Nectar gaat terug tot 1994. Meer dan twee keer 20 jaar specialisatie ligt aan de basis.

Sinds meer dan 12 jaar werken wij aan de Nectar-softwaremodules die uw bedrijfsprocessen ondersteunen. Nectar biedt oplossingen voor CRM en MRM als centraal sturend orgaan met een uitgebreide support aan verkoop en prospectie en een aanzienlijke aanzet naar ERP. Deze ERP is vaak voldoende voor de verdere afhandeling van alle administratieve taken (Boekhouding, accounting, projectbeheer, offertes, timesheets met uren- en takenfacturatie, HRM en nog veel meer).

Voor ledenorganisaties is Nectar bijzonder geschikt omdat het de periodieke afhandelingen en events nauwkeurig en juist beheert. Nectar noteert kennis en trends om uw leden gericht te steunen.
Specifiek voor de bouwsector ontwikkelden we ook een unieke toepassing voor materieelbeheer, het bijhouden van alle werfmiddelen voor wat betreft VCA-keuringen, afschrijvingen, kostentoewijzing, opvolging per werf, en veel meer. Dit is in gebruik bij één van de grote bouwbedrijven op wereldschaal.
Als VIP CRM is Nectar onderandere toegepast geworden om controle te houden op de regelmatig wijzigende functies en benoemingen, waardoor de juiste personen uitgenodigd worden voor de juiste events volgens de laatste functieverschuivingen.

Bij de ontwikkeling van Nectar springen 3 aandachtspunten in het oog:
1. Het weerspiegelen van de werkelijkheid. Sommigen ontwikkelen software zonder de realiteit te respecteren, omdat binnen een beperkte scoop sommige informatie mogelijk niet relevant blijkt, waardoor de toekomst gehypothekeerd wordt .Wij steunen ons op een “object georienteerd model" dat toelaat om de werkelijke informatie op te volgen met vele verschillende informatiekaarten met vele relaties en koppelingen in plaats van een beeld op één bepaald moment via 1 statische datafiche.
2. De mogelijkheid om ten alle tijden te kunnen overstappen naar een ander softwaresysteem. Zo zijn uw inspanningen gegarandeerd rendabel voor een lange toekomst.
3. Het scheiden van het noteren van gebeurtenissen en de gevolgen die uit deze geburtenissen kunnen voortkomen.